Breaking News

Error rendering macro 'rss' : java.io.IOException: Failed to recover from an exception: http://environmentalhealthnews.org/archives_rss.jsp?sm=&tn=1title%2Clede%2Cdescription%2Ctext%2Csubject%2Cpublishername%2Ccoverage%2Creporter&tv=toxicology&ss=1

Turkish Translation of Milestones of Toxicology


Tarihten günümüze: Toksikolojinin Kilometre Taşları

The milestones of Toxicology poster was translated into Turkish by Yeditepe University Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology in October 2012, Turkey. Who contributed to this translation are; Prof. Dr. Ahmet Aydın, Asist. Prof. Dr. Hande Sipahi, PharmD., M.Sc. Mohammed Carehsaz, Pharm. Feyza Kelleci and Pharm. Onur Güler who are PhD students, İpek Sönmez PhD student and 5th grade pharmacy student , and Dicle Demir 4th grade student asistant.

To open or download the Turkish Milestone poster click HERE. Abstract in Turkish below.

 

Turkish Abstract


Tarihin Kilometre Taşları ve Toksikoloji Bilimini Şekillendiren Keşifler

Steven G. Gilbert1 and Antoinette Hayes2 (translated by faculty & students Yeditepe University, Turkey)

1Institute of Neurotoxicology and Neurological Disorders and 2Northeastern University

Bitkiler, hayvanlar ve minerallerin toksik ve iyileştirici özellikleri konusundaki bilgi binlerce yıldır medeniyetleri şekillendirdi. Modern toksikolojinin temelleri, önemli kilometre taşları ve şans eseri keşifler ve basit deneyler üzerine inşa edildi. Çağlar boyunca, toksikoloji bilimi toplumu şekillendiren ve rehberlik eden bilgiler sağladı. Bu poster sunumu toksikoloji disiplininin gelişimini ve önemli kilometre taşlarını vurgulayarak medeniyetler üzerindeki etkisini ve toksikoloji ile ilgili keşifleri inceler. Örnekler, toksikolojinin başlangıcına ışık tutmakta, aynı zamanda tarihten çıkarılan dersleri ve tekrar öğrenimleri inceler. Bu proje aynı zamanda toksikolojinin ve bir toksikoloğun din, siyaset ve hükümet de dahil diğer bilimsel ve kültürel disiplinler ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu incelemek için bir çabadır. Toksikoloji bu konuda uzmanlaşmış bilim adamları, eğitim kurumları, alt disiplinleri, profesyonel dernekler ve dergiler ile gerçek bir bilimsel disipline dönüşmüştür. Toksikoloji, kimya, fizyoloji ve farmakoloji gibi alanlarda yer alırken, bugün bağımsız bir disiplin olarak kendi varlığını göstermektedir. Sizleri toksikolojiyi keşfetme yolunda bize katılmanız ve toksikolojinin en önemli kilometre taşları ve keşifler konusundaki önerilerinizi sunmak için davet ediyoruz . Posterin interaktif versiyonu www.asmalldoseof.org adresinde mevcuttur.

  • No labels